Endo-apotheek

Endo-apotheek is een project waarin zorgpartners in samenwerking werken naar een continue en veilige medicamenteuze behandeling conform het recept van de behandelend medisch specialist voor mensen met o.a. een schildklier-, hypofyse- en/of bijnieraandoening. Het project helpt mensen met een endocriene aandoening, hun voorschrijvers en de apotheker door afspraken over de productie en over de aflevering van medicatie te maken. De medicatieveiligheid moet worden verbeterd. BijnierNET is de initiatiefnemer van het project.

Samen voor continue en veilige medicamenteuze behandeling

Doe mee!

Hoe werkt het?

Apothekers die mensen met een endocriene ziekten goed willen begeleiden, kunnen deelnemen aan het project.

Deze apothekers verklaren zelf conform o.a. de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen en specifiek de generieke module Medicatie op maat te zullen handelen.

Wanneer zijn patiënten en voorschrijvers tevreden? Als...

...de voorgeschreven medicatie wordt geleverd. Er is dus geen discussie over het recept

...Het actuele medicatie-overzicht aan de hand van het LSP wordt gegenereerd

...De tabletten zijn uitgevoerd conform de gemaakte afspraken: kleuren, smaak & werkzame stoffen

...Alle benodigde medicatie in een medicijnrol wordt geleverd, indien gewenst (behalve ziekenhuis verplaatste zorg)

...Kosteloze bezorging thuis of op elke andere gewenste locatie

...De patiënt wordt geholpen bij de afhandeling van eigen bijdragen.

Aanmelden

Bent u een apotheker die voor mensen met een endocriene ziekte voldoet aan het profiel, meld u zich dan aan.

U vult het formulier in en schrijft een mail naar:
Ikwordookendoapotheek@bijniernet.nl
met een onderbouwing van 2-3 regels wat u wilt realiseren.