Endo-apotheek

Endo-apotheek is een project waarin zorgpartners in samenwerking werken naar een continue en veilige medicamenteuze behandeling conform het recept van de behandelend medisch specialist voor mensen met o.a. een schildklier-, hypofyse- en/of bijnieraandoening. Het project helpt mensen met een endocriene aandoening, hun voorschrijvers en de apotheker door afspraken over de productie en over de aflevering van medicatie te maken. De medicatieveiligheid moet worden verbeterd. BijnierNET is de initiatiefnemer van het project.